Thảm trải sàn nhà phòng khách loại 1.6m GHO-

Miêu tả: