Đồng hồ treo tường hình con công GHO-740

Miêu tả: